About erlicosyl

עם ההגעה לישראל, הסוכנות מספקת לבנות דירות ראויות. זהו חדר במלון או בית שכור. זה תלוי אך ורק בסדר הנערה, מכיוון שעלות הדיור מתרחשת אך ורק למאזן העובד. המחיר המשוער של השכרת השכירות היומית בישראל מוערך כ 40-60 דולר ליום.מערכת הייט של הילדה. מתנות מעובדי גברים מרימים את עצמם. המשימה העיקרית של סוכנות ישראל נערות ליווי – בצע עבודה טובה עם הכנסה כבדת משקל, ולספק גברים עשירים לספק שירותים ישירות לאיכות טובה יותר. שיטה זו היא שמספקת את ההזדמנות לבסס שיתוף פעולה ארוך טווח, שיהפוך למקומו של העובדים וגם ללקוחותינו.